Abbas Bin Muhammad Taha (1885-1946) | Pergas Blog

authors

Abbas Bin Muhammad Taha (1885-1946)

Latar belakang pendidikan:

Lulusan agama di Mekah (1905)

Pekerjaan:

Imam, Masjid Tanjong Pagar dan Geylang (1920-an)
Pengarang majalah-majalah; Al-Imam (1908), Neraca
(1910) dan Tunas Baru (1913)
Pengamanah Masjid Khadijah (1925)
Ketua Kadi Kedua, Singapura (1936)
Yang Dipertua, Majlis Ulama Singapura (1936)

Penulisan

1. (1906). Kitab sempurnaan pelajaran. Singapura: Matbaah Al-Imam.

Kesedaran kepada kedudukan pelajaran anak-anak Melayu yang ketinggalan di belakang telah mendorong beliau untuk menulis buku yang diadaptasi dan diterjemahkan dari buku bahasa Arab dan Syria.

Agama & Kemajuan

2. (1912, Jul 10). Tingkah laku semut. Neraca, Bil. 41, Tahun 2, hal. 1.

Etika & Akhlak

3. (1912, Jul 24). Rencana pengarang. Neraca, Bil. 43, Tahun 2, hal. 1.

Etika & Akhlak

4. (1912, Jan 19). Setengah daripada golongan kemajuan. Neraca, Bil. 58, Tahun 2, hal. 1.

Agama & Kemajuan

5. (1912, Jun 26). Setengah daripada golongan kemajuan. Neraca, Bil. 59, Tahun 2, hal. 1.

Agama & Kemajuan

6. (1913, Jan 29). Agama dan kemajuan. Neraca, Bil. 70, Tahun 1.

Agama & Kemajuan

7. (1913, Mei 21). Agama dan kemajuan. Neraca, Bil. 86, Tahun 3, hal. 1.

Agama & Kemajuan

8. (1936, Jun 18). Seruan hendak mengadakan persekutuan ulamak kaum Semenanjung. Al-Hikmah, Bil. 92, Tahun 3, hal. 18-19.

Organisasi Islam

9. (1937). Risalah penting pada masalah jilatan anjing di atas empat mazhab. Singapura: Al-Ahmadiah Press, 1937.

Fiqh 4 Mazhab

other authors