Abdul Manaf Bin Rahmat | Pergas Blog

authors

Abdul Manaf Bin Rahmat

Latar belakang pendidikan:

Diploma (Bahasa Arab dan Kajian Islam), Kulliyatul
Mu’allimin Al-Islamiyah, Pondok Modern Gontor
Ponorogo, Indonesia
Sijil Pengajian Islam, Universiti Teknologi Malaysia
Diploma Spesialis, Kaunseling & Psikologi, Lee
Community College, Singapura

Pekerjaan:

Pegawai Agama Masjid (MRO), Masjid Kassim
Kaunselor, Kumpulan Pemulihan Agama (RRG)

Penulisan

1. (1992, Apr-Jun). Apa dan siapakah wanita itu? Suara Muhammadiyah, hal. 14.

Selain bertanggung jawab sebagai isteri dan ibu, kaum wanita juga perlu menjaga imej mereka sebagai wanita Islam yang dihormati kerana Nabi Muhd. S.A.W. pernah bersabda “Syurga itu terletak di bawah kaki para ibu”.

Wanita – Hak & Tanggungjawab

2. (1998, Okt–Dis). Muhammadiyah sebagai gerakan tajdidul Islam. Suara Muhammadiyah, hal. 42-43.

Usaha-usaha tajdid gerakan Muhammadiyah atas platform tauhid yang kukuh dan jelas kerangka nilainya. Muhammadiyah harus melahirkan ulama yang dapat mencari huraian dan memberikan alternatif pada isu-isu masyarakat.

Akidah, Organisasi Islam

3. (2015, Jun 2). Manfaat nikmat mencurah-curah yang dikurniakan. Berita Harian, hal. 18.

Etika & Akhlak

other authors