Abdul Rahman Bin Harun (1911-1989) | Pergas Blog

authors

Abdul Rahman Bin Harun (1911-1989)

Latar belakang pendidikan:

Lulusan madrasah di Siak, Inderapura Sumatra,
Indonesia

Pekerjaan:

Yang Dipertua Agung Muhammadiyah Singapura
(1963-1983)

Penulisan

1. (1970, Julai). Dari hati ke hati. Suara Muhammadiyah, Isu 1, hal. 1.

Penjelasan tentang Persatuan Muhammadiyah dan tujuan penubuhannya untuk diambil pedoman supaya menghidupkan kembali Sunnah Rasulullah S.A.W. melalui dakwah Islamiah. Hakikatnya Muhammadiyah harus dijadikan objek dan subjek yang muslih, mujadid dan hadisah.

Organisasi Islam

2. (1982, April). Amar ma’ruf nahi mungkar (menganjur yang baik dan melarang yang keji). Suara Muhammadiyah; Tajdid, Isu 2, hal. 1.

Huraian beberapa dalil al-Quran dan hadis yang menganjurkan amalan akhlak mulia dan menjauhkan diri dari sifat negatif.

Etika & Akhlak

3. (1996, Okt–Dis). Apakah maksud dengan keperibadian Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah, hal. 19 – 21.

Keperibadian Muhammadiyah sebenarnya adalah syahadah itu sendiri. Manusia dijadikan untuk mengenal, mengolah dan merasakan kebesaran Ilahi dan menjalankan program Allah.

Akidah, Organisasi Islam

4. (1999, Jan-Mac). Quran anjurkan tinggikan ilmu dan tingkat mutu umat. Suara Muhammadiyah, hal. 18 -23.

Sambungan perbincangan tentang keperibadian Muhammadiyah yang pernah dikuliahkan di madrasah Muhammadiyah pada awal 1970-an dalam rangka kursus mengenai tajdid kepada anggota Muhammadiyah.

Akidah, Organisasi Islam

5. (1999, Apr-Jun). Kembali kepada khittah dan budaya ciptaan Ilahi. Suara Muhammadiyah, hal. 14 – 16.

Ada peningkatan dalam perjuangan Muhammadiyah untuk meningkatkan sistem pelajaran hingga terbina sebuah bangunan pejabat dan madrasah Muhammadiyah.

Organisasi Islam

other authors