Abdul Rashid Bin Omar Junid | Pergas Blog

authors

Abdul Rashid Bin Omar Junid

Latar belakang pendidikan:

Lulusan Madrasah Aljunied Al-Islamiah

Pekerjaan:

Guru, Madrasah Aljunied Al-Islamiah
Ahli, Pentadbir Madrasah Aljunied (1977)

Penulisan

1. (1977). Dua tugas penting dipikul oleh Madrasah selama ini. Dalam Cenderamata: Perayaan Jubli Emas Sekolah Ugama Aljunied 1927-1977. Singapore: Madrasah Aljunied, hal. 14-15.

Sejarah Madrasah Aljunied bermula dengan hanya 10 pelajar. Perubahan sistem pembelajaran dilakukan untuk pelajar-pelajarnya menduduki peperiksaan GCE “O” dan “A” serta berpeluang melanjutkan pelajaran ke luar negara.

Pendidikan Islam – Madrasah

other authors