Abdul Salam Bin Mohd. Sultan (1946 – 2012) | Pergas Blog

authors

Abdul Salam Bin Mohd. Sultan (1946 – 2012)

Latar belakang pendidikan:

Lulusan Kuliyah Mualimin Pondok Modern Guntor, Ponorogo, Indonesia
Sarjana Muda (Usuluddin), Universiti Imam Mohd Ibnu Saud, Madinah, Saudi Arabia

Pekerjaan:

Pendidik, Madrasah Al-Arabiah
Timbalan Presiden (2002) & Presiden, Muhammadiyah
(2001)

Penulisan

1. (1996, Mac). Fikir dan zikir selamatkan dunia. Tajdid : Suara Muhammadiyah, hal. 18-19.

Sedutan dari teks khutbah solat Eidul Adha. Umat Islam bertanggung jawab mewarisi perjuangan Nabi S.A.W. sebagai usaha yang berterusan dalam kekuatan fikriyah, ruhiyah dan jasadiah untuk menegakkan agama.

Etika & Akhlak, Dakwah

2. (2008, Jun). Gerakan sunnah semenanjung menemukan momentum. Tajdid : Suara Muhammadiyah, hal. 22-23.

Perkongsian pengalaman penulis menyertai majlis yang meraikan tokoh-tokoh sunnah di Malaysia. Resolusi dan Konvensyen Sunnah ke 3 juga langkah-langkah yang diambil oleh NGO Sunnah se Malaysia hasil dari konvensyen 1 hingga 3 ini juga dimuatkan.

Akidah

 

3. (2009, Apr). Kembali kepada tauhid. Tajdid : Suara Muhammadiyah, hal. 12-15.

Pembahasan tentang golongan Yahudi dan Nasrani melalui kupasan ayat-ayat suci daripada surah-surah al-Baqarah, al-Maidah, at-Taubah, al-Imran, dan al-Anbiya.

Al-Quran – Tafsir

4. (2010, Jun). Supaya kamu mampu berzakat, infaq dan sedekah. Tajdid : Suara Muhammadiyah, hal. 11-14.

Huraian ayat al-Quran (QS 62:10) yang menggesa umat yang beriman supaya bertebaran mencari kurnia Allah S.W.T., selain berzikir setelah selesai menegakkan solat agar meraih kemenangan.

Fiqh Ibadat – Zakat

other authors