Abu Bakar Bin Hashim (1934 - 2005) | Pergas Blog

authors

Abu Bakar Bin Hashim (1934 – 2005)

Latar belakang pendidikan:

Sijil Tertinggi Kolej Islam Malaya, Klang, Selangor,
Malaysia
Sarjana Muda dan Sarjana (Syariah), Universiti Al-Azhar,
Kaherah, Mesir

Pekerjaan:

Pendaftar, Pejabat Perkahwinan Islam Singapura (1966-
1984)
Ahli Jawatankuasa Fatwa, MUIS (1972-2004).
Presiden, Mahkamah Syariah Singapura (1984-1994)
Presiden, Pergas (1993-1999)
Anugerah Pingat Bakti Masyarakat (1974)
Anugerah Jasa Cemerlang (1994)

Penulisan

1. (1970). Kepentingan didekan agama dalam masharakat hari ini. Dalam Al-Hidayah 1390H. Singapura: Madrasah Aljunied Al-Islamiah, hal. 74-77.

Ahli masyarakat bertanggung jawab menangani masalah kemerosotan akhlak dan hilangnya pegangan agama dalam kalangan umat Islam. Justeru tugas dakwah dan usaha mendidik anak-anak terletak di bahu setiap umat Islam.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

2. (1974). Pedoman ringkas berumah tangga. Singapura: Majlis Ugama Islam Singapura, 30 hal.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

3. (1981, Apr). Laporan dakwah peringkat kebangsaan dibentangkan oleh Tuan Haji Abu Bakar Hj. Hashim dalam Persidangan Serantau Tenggara Asia dan Pasifik pada November 1980 di Kuala Lumpur, Malaysia. Fajar Islam, hal. 28-29, 49.

Laporan tentang peranan MUIS, masjid-masjid sebagai pusat dakwah dan kerjasama badanbadan Islam lain. Ura-ura untuk mengadakan pusat maklumat dan dakwah bagi mencerahkan usaha dakwah tempatan.

Organisasi Islam

4. (1981, Nov). Pengertian perkahwinan. Fajar Islam, hal. 17-20.

Sejarah, pengertian dan tujuan perkahwinan dibincangkan berserta petua-petua mencapai kebahagiaan rumah tangga.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

5. (1983). Menyemai nilai-nilai agama terhadap kanak-kanak. Fajar Islam, Bil. 1, hal. 6-8.

Kaedah pendidikan Islam dari bayi hingga peringkat baligh. Mengajar solat dari umur 7 tahun, dengan aktiviti keremajaan anak-anak dipantau.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

6. (1983). Perceraian menurut pandangan Islam. Fajar Islam, Bil. 2, hal. 12- 16.

Peraturan-peraturan perceraian dan proses mencari jalan perdamaian jika terjadi masalah.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

7. (1986). Keharmonian rumahtangga dalam pembangunan ummah. Dalam Upacara Pembukaan Rasmi Masjid Darul Aman, Ahad, 27 Zulkaedah 1406. Official Opening Ceremony Darul Aman Mosque, Sunday, 3 August 1986. Singapura: Masjid Darul Aman, hal. 47, 49.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

8. (1986). Akidah Islamiah. Dalam “Muktamar Dakwah”. Anjuran Jawatan Kuasa Haiah Dakwah, Majlis Ugama Islam. Singapura: Muis.

Akidah

9. (1986). Tauhid. Singapura: Jabatan Penerangan dan Penerbitan LPMA Masjid An- Nur, 1986. 87 hal.

Penerangan ringkas isu akidah dan ibadat qalbiah, qauliah, badaniah dan amaliah, dakwah para rasul dan wali. Juga penyelewengan nabi-nabi palsu dan ajaran-ajaran karut.

Akidah, Ajaran Sesat

10. (1989, Jan-Mar). Masalah akhlak-masa kini. Suara Muhammadiyah, hal. 21-23.

Saranan tentang sistem pendidikan agama Islam di Singapura di Simposium Akhlakul Karimah, 1988. Antaranya ialah mengumpulkan tenaga pendakwah untuk bekerjasama menghayati ajaran Islam.

Pendidikan Islam

11. (1989). The madrasah in Singapore: past, present and future. Fajar Islam 2, hal. 27-36.

Pendidikan Islam – Madrasah

12. (1992). Kebudayaan dan sosial yang berteraskan Islam di dalam masyarakat majmuk. Kertas kerja “Seminar Kebudayaan dalam Islam”, 25 Disember 1992, Pusat Islam Singapura.

Mengupas isu interaksi sosial dalam masyarakat majmuk. Panduan amalan untuk masyarakat Islam agar memberi gambaran sebenar tentang ajaran Islam sebagai agama untuk semua manusia sejagat dan mendapat keredaan Allah S.W.T.

Keharmonian Kaum & Agama

13. (1992, Ogos 14). Falsafah pendidikan Islam amat perlu dihayati. Berita Harian, hal 4.

Pendidikan Islam – Madrasah

14. (1993, Jan 8). Islam dan budaya. Berita Harian, hal. 4.

Islam & Seni

15. (1994, Jan 5). Beri siswazah agama peluang yang sama. Berita Harian, hal. 4.

Asatizah – Cabaran & Peluang

16. (1994, Feb 18). Pahit, manis berpuasa di rantau orang. Berita Harian, hal. SS14.

Asatizah & Ulama – Biografi

17. (1994, Sep 30). Bukan setakat ke anak cucu. Berita Harian, hal. SS2.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

18. (1994, Sep 30). Cerai timbulkan banyak masalah. Berita Harian, hal. SS17.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

19. (1994). Jawapan terhadap tengkarah Aurad Muhammadiah. Singapura: A. B. Hashim. 50 hal.

Perbincangan tentang Aurad Muhammadiah (bacaan wirid-wirid tertentu) yang juga menjadi amalan pengikut al-Arqam. Penjelasan fatwa Muis dari segi isinya.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Fatwa

20. (1995, Feb 4). Proses perkuat rohani. Berita Harian, hal. SS4.

Fiqh Ibadat – Puasa, Tasawuf / Tazkiyyatun Nafs

21. (1995, Feb 4). Menyemai sifat takwa. Berita Harian, hal. SS5.

Fiqh Ibadat – Puasa, Tasawuf / Tazkiyyatun Nafs

22. (1995, Oct 14). Bersama orak langkah turunkan kadar cerai. Berita Harian, hal. SS4.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

23. (1995, Feb 4). Usah dicemari bulan mulia. Berita Harian, hal. SS8.

Fiqh Ibadat – Puasa

24. (1996). Pentadbiran undang-undang Islam di Singapura. Seminar Antarabangsa Pentadbiran Undang-Undang Islam, 23-24 Jul 1996, Kuala Lumpur.

Undang-Undang & Kehakiman

25. (1996). Latar belakang Singapura dan hubungannya dengan negeri-negeri lain di Semenanjung. Seminar Antarabangsa Pentadbiran Undang-Undang Islam, 23-24 Jul 1996, Kuala Lumpur, Paper 8. 34 hal.

Undang-Undang & Kehakiman

26. (1997, Sep 7). Kursus bimbingan rumahtangga. Berita Harian, hal. SS8.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

27. (1998, Jan 9). Menyuci jiwa di bulan Ramadan. Berita Harian, hal. 4.

Fiqh Ibadat – Puasa, Tasawuf / Tazkiyyatun Nafs

28. (1998, Jan 17). Usah sesia haluan asal madrasah. Berita Harian, hal. 10.

Pendidikan Islam – Madrasah

29. (1999, Sep 25). Nafkah bukan setakat anak isteri. Berita Harian, hal. SS4.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

30. (1999, Dec 11). Ramadan peluang pertingkat ibadah. Berita Harian, hal. SS2.

Fiqh Ibadat – Puasa

31. (2000, Apr 27). Perlu teliti agar umat Islam tidak rugi. Berita Harian, hal. 21.

Pendidikan Islam – Madrasah

32. (2000, Dec 9). Carilah keredaan pada Syawal mulia. Berita Harian, hal. SS23.

Takwim Islam, Etika & Akhlak

33. (2001, Sep 22). Asuh anak jadi suami isteri yang baik. Berita Harian, hal SS4.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

34. (2001, Okt 12). Faraid dan kewajipan anak lelaki. Berita Harian, hal. 21.

Ahwal Syahsiah – Faraid, Nuzriah, Wakaf & Wasiat

other authors