Abu Bakar Bin Muhammad Ashik (1900-1957) | Pergas Blog

authors

Abu Bakar Bin Muhammad Ashik (1900-1957)

Latar belakang pendidikan:

Lulusan Pesantren Desa Pekalongan, Pulau Bawean, Indonesia

Pekerjaan:

Penterjemah & Pengasas Madrasah Tarbiyatul Muktadiin

Penulisan

1. (1936). Al-Risalah al-Musytahirah bi Safinah al-Shalat. Terjemahan dalam tiga bahasa; Bahasa Jawa, Bawean dan Melayu oleh Ahmad Zuhri, Abu Bakar Ashik al- Telok Kalompangi, Ahmad Khalid Nawawi al-Pekalongani dan Abdurrahman Khalil al-Teluk Dalami, al-Baweani. Singapura: Maktab Jawiah.

Membahaskan kewajipan seorang Muslim mengetahui makna syahadatain, tentang syarat dan rukun, toharah dan lafaz yang diucapkan ketika mendirikan solat.

Fiqh Ibadat – Solat

2. (1938). Ta’lim al-Muta’allim Thariq al-Ta’allum. Karya asal Syaikh Zarnuji, terjemahan Bahasa Bawean oleh Abu Bakar Ashik al-Teluk Kalompangi dan Abdurrahman Khalil al-Teluk Dalami. Singapura: (s.l.)

Kitab ini masih digunakan di pesantren sebagai buku pegangan asas penuntut-penuntut.

Etika & Akhlak

3. (1938). Tarik al-Shalat. Terjemahan ke Bahasa Bawean oleh Muhammad Akhyari bin H. Hudri al-Pekalongi dan ditashih oleh Abu Bakar bin K. H. Muhammad Ashik. Singapura: (s.l.)

Kitab ini membincangkan hal orang yang meninggalkan solat dengan rujukan pada hadishadis berkaitan.

Fiqh Ibadat – Solat

4. (1938). Hadis Arba’in Nawawiy. Terjemahan dalam tiga bahasa; Jawa, Bawean dan Melayu oleh Muhammad Salim Akhyari dan ditashih oleh Abu Bakar Ashik al-Teluk Kalompangi dan Ahmad Zuhri. Singapura: (s.l.)

Kitab hadis terkemuka yang berisi pembahasan empat puluh hadis karangan Imam Nawawi.

Hadis – Syarah

5. (1938). Al-Ahadits al-Waridah fi Qishshah al-Isra’ wa al-Mi’raj li Syaykh al- ‘Alim al-‘Allamah Najm al-Ghaithy, terjemahan Bahasa Bawean oleh Muhammad Mahfudz Dahlan al-Baweani dan ditashih oleh Abu Bakar Ashik al-Teluk Kalompangi. Singapura: (s.l.).

Kitab karangan Syaikh Najmuddin al-Ghaithy ini membahas kisah Israk Mikraj Rasulullah S.A.W. yang diambil dari beberapa hadis.

Hadis – Syarah

other authors