Adam Bin Ismail | Pergas Blog

authors

Adam Bin Ismail

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Kepujian) (Dakwah & Teologi),
Universiti Islam Madinah, Saudi Arabia
Diploma, Al-Ma’had Ad-Dini, Kuwait

Pekerjaan:

Pengurus Kanan, Cawangan Andalus, Andalus
Corporation

Penulisan

1. (1997, Jan–Mac). Hukum bagi orang yang meninggalkan solat. Al-Risalah 1, hal. 3-4.

Huraian tentang 8 hadis berkaitan hukum meninggalkan solat tanpa keuzuran syari’at serta mengingkari dengan beri’tiqad bahawa solat fardu tidak wajib.

Fiqh Ibadat – Solat, Hadis – Syarah

other authors