Ahmad Qadri Bin Mohamed Sidek | Pergas Blog

authors

Ahmad Qadri Bin Mohamed Sidek

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda, Universiti Kuwait, Kuwait
Sarjana Pendidikan, Akademi Pengajian Islam, Universiti
Malaya, Malaysia

Pekerjaan:

Pendakwah Bebas

Penulisan

1. (2008, Okt). Pendidikan dan pendidikan guru: satu perspektif. Al-Risalah, hal. 35.

Pendidikan Islam merupakan proses pendidikan sepanjang hayat yang meliputi akal, hati, rohani dan juga akhlak. Penulis membandingkan peranan pendidik menurut Al Isfani, Sheikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Ibnu Al-Jam’ah.

Pendidikan Islam

2. (2010, Dis). Pendidikan Islam di Singapura: satu analisa kritikal. Jurnal Dakwah 1: 69-87.

Membincangkan sejarah pendidikan Islam di Singapura sejak 1905, falsafah dan kurikulum madrasah, cabaran-cabaran yang dihadapi (termasuk polisi pendidikan wajib) dan isu relevan bagi negara sekular.

Pendidikah Islam – Madrasah

3. (2011). Sejarah dan perkembangan pendidikan Islam dan bahasa Arab di Singapura. Tulisan bersama Dr Muhammad Azhar Zailaini. Dalam Malay Nusantara’s Network of Islam : Past, present & future. International Conference on Islam in Malay world. Prosiding Konferensi Internasional Islam di dunia Melayu, Bandung, 20-22 November 2011. Organized in cooperation with the Post-Graduate Program State Islamic University of Sunan Gunung Djati, Bandung and Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur, hal. 20-30.

Menyingkap sejarah pendidikan Islam dan bahasa Arab di Madrasah Aljunied Al-Islamiah sejak 1927. Selain melahirkan ramai para ulama, ilmuan dan pemimpin agama tersohor, ia mempunyai asas pendidikan yang penting dalam perkembangan Islam di Nusantara.

Pendidikan Islam – Madrasah

other authors