Ahmad Zuhri Bin Mutamim (1905 – 1985) | Pergas Blog

authors

Ahmad Zuhri Bin Mutamim (1905 – 1985)

Latar belakang pendidikan:

Lulusan Madrasah Tanwirul Afkar, Jawa Timur &
Perguruan Tinggi Islam, Surabaya, Indonesia

Pekerjaan:

Naib Kadi, Pendakwah & Ahli Falak
Pengasas dan Presiden Pertama Pergas
Anugerah Ilmuwan (Muis) (1979)
Anugerah Jasawan (1982)

Penulisan

1. (19–). Al-Amin fi al-arbain fi ahadith Sayyid Al-Mursaliin (Teks dalam bahasa Melayu). (s.l.)

Hadis – Syarah

2. (19–). Al-Manzumat az-zuhriyah fi ma’rifati awallil al-ashyur al-arabiah (Teks dalam Bahasa Arab) (s.l.)

Takwim Islam

3. (19–). An-najm al-bariq pada mentafsirkan surah at-Tariq (Teks dalam Bahasa Melayu). (s.l.)

Al-Quran – Tafsir

4. (19–). As-syafiyat pada menerangkan empat puluh ayat (Teks dalam Bahasa Melayu). (s.l.)

Al-Quran – Tafsir

5. (19–). At-tasrif wa al-‘illal (Teks dalam Bahasa Melayu). (s.l.)

Bahasa & Sastera Arab

6. (19–). Fiqh al-madaris (Teks dalam Bahasa Melayu). (s.l.)

Fiqh Ibadat

7. (19–). Geliga perangai (Teks dalam aksara Jawi). (s.l.)

Etika & Akhlak

8. (19–). Hidayah at-tahzib (Teks dalam Bahasa Arab dan Melayu) (s.l.)

Etika & Akhlak

9. (19–). Jawahir al-aqa’id (Teks dalam Bahasa Arab dan Melayu) (s.l.)

Akidah

10. (19–). Risalah ilmu falak. (Teks dalam aksara Jawi). (s.l.)

Sains Islam

11. (19–). Suluhan falsafah pada mentafsirkan surah al-Fatihah. Penggal kedua dalam aksara Jawi. Singapura: Matbaah Al-Ahmadiah.

Perbincangan tentang pengetahuan tarbiah Tuhan kepada alam dan manusia yang dapat menguatkan iman dan meninggikan makrifat pengamalnya.

Al-Quran – Tafsir

12. (1936). Al-risalah al-mashtahrah bi safinah as-salah al-habib al-haa syamsi Syed Abdullah bin Umar al Hadhrami La jalalnafik biha tarjamaha bi lughati al- Jawiah wal Baweniah wal Malayuwiyah al-rajun ridhwan rabbil barayah Ahmad Zohri Shariba washaab al faik Abu Bakar Ashik al-Teluk Kalompangi al-Baweani…. Singapura: Matbah Jawiah, Lorong Engku Aman, 80 hal.

Fiqh Ibadat – Solat

13. (1937). Falsafah perangai (s.l.)

Huraian beberapa perangai baik dan keji yang harus diamalkan dan dihindari.

Etika & Akhlak

14. (1938). Hadis Arba’in Nawawiy. Terjemahan dalam tiga bahasa; Jawa, Bawean dan Melayu oleh Muhammad Salim Akhyari dan ditashih oleh Abu Bakar Ashik al- Teluk Kalompangi dan Ahmad Zohri.

Kitab hadis terkemuka yang berisi pembahasan empat puluh hadis karangan Imam Nawawi.

Hadis – Syarah

15. (1953). Namusi pada menyatakan surah kejadian manusia. Singapura: Al- Ahmadiah Press. 51 hal. (Aksara Jawi)

Perbincangan tentang kandungan tafsir lafzhi surah al-Alaq dan huraiannya. Didikan mengenal diri sebelum dan selepas zahir, juga perbandingan diri manusia dengan dunia.

Al-Quran – Tafsir       

16. (1960). Sinar budi. Siri Bacaan Tambahan no. 4. Singapura: Pustaka Melayu. 42 hal.

Etika & Akhlak

17. (1980). Memakmurkan masjid. Seruan Muhajirin, Bil. 1, hal. 6.

Huraian pengertian mengimarahkan masjid. Amalan memakmurkan masjid termasuk amal quasirah (amal yang singkat) dan amal jariah (amal yang pahalanya berpanjangan).

Etika & Akhlak Masjid – Sejarah & Peranan

other authors