Azeemah Binte Mustafa | Pergas Blog

authors

Azeemah Binte Mustafa

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Kepujian), Pengajian Islam (Perbandingan Agama) , Universiti Islam Antarabangsa (IIUM), Kuala Lumpur, Malaysia                                                              Sarjana Sains (Komunikasi Massa), IIUM

Pekerjaan:

Penyelidik Bersekutu, Department of Communications and New Media, NUS

Penulisan

1. (2005, Nov 26). Beradab di rumah Allah. Berita Harian, hal. 24.

Etika & Akhlak

2. (2008, Jul). Whither our Madrasahs. Jointly written with Mahdi Mahyuddin and Yang Razali. Karyawan 9, issue 1, p. 22-24.

Pendidikan Islam – Madrasah

3. (2009, Jul 12). Aceh kini semakin mesra pengunjung. Berita Harian, hal. 9.

Masyarakat Islam – Luar Negara

4. (2013, Feb 15). Ilmu satu asas yang penting. Berita Harian, hal. 11.

Islam menitikberatkan pembelajaran dalam segala aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi demi mencari keredaan Allah S.W.T. Adalah haram mempelajari ilmu dengan tujuan menyusahkan orang lain atau bersifat riak.

Islam & Ilmu

other authors