Azhani Binte Abu Basri | Pergas Blog

authors

Azhani Binte Abu Basri

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Kepujian), Bahasa & Sastera Arab, Universitas Islam Negeri, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Pekerjaan:

Pegawai Eksekutif Kanan (Kurikulum)
Divisyen Pendidikan Agama, Perdaus

Penulisan

1. (2015, Okt 13). Bina masyarakat Muslim soleh. Berita Harian, hal. 10.

Etika & Akhlak

other authors