Badrul Fata Bin Muhd. Ridwan | Pergas Blog

authors

Badrul Fata Bin Muhd. Ridwan

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Dirasah Islamiyah), Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir

Pekerjaan:

Doktor Falsafah (Bahasa Arab), University Malang, Indonesia
Guru , Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah

Penulisan

1. (2006, Jan – Mac). Interaksi antara nas dan realiti. (Bahagian 1). Al-Risalah 16, hal. 14-16.

Menentukan hukum tidak cukup dengan hanya merujuk kepada kitab-kitab kerana masyarakat kini berbeza dengan waktu semasa fiqh dihasilkan. Kaedah baru kajian usul yang lebih berkesan harus diteruskan.

Fatwa

Usul Fiqh

2. (2006, Jan – Mar). Interaksi antara nas dan realiti : menggagas teori perkembangan hukum di Singapura. (Bahagian 2). Al-Risalah 17, hal. 13-16.

Membincang tentang Teori Illat dan Teori Maqasid dalam penentuan hukum selain rujukan kepada nas. Peningkatan kefahaman ilmu usul mempermudah ijtihad bagi isu-isu semasa agar kekal relevan atau menangani penyalahgunaan hukum.

Fatwa

Usul Fiqh

other authors