Embek Bin Ali (1929-2008) | Pergas Blog

authors

Embek Bin Ali (1929-2008)

Latar belakang pendidikan:

Lulusan Madrasah Al-Ridwan & Madrasah Alsagoff (separuh masa)

Pekerjaan:

Antara Pengasas Perdaus
Pendakwah Bebas

Penulisan

1. (1981). Pedoman ibadat haji. Tulisan bersama Osman bin Jantan. Teks dalam Aksara Jawi. Singapura: Majlis Ugama Islam Singapura. 99 hal.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

2. (1983). Pendidikan agama pembentuk akhlak yang luhur. Fajar Islam, Bil. 3, hal. 28-31.

Agama Islam mementingkan ilmu kerana mereka yang berilmu boleh mencapai taraf hidup beragama yang tinggi. Peranan ibu bapa dalam pendidikan dan menyemaikan sifat-sifat terpuji.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

Etika & Akhlak

3. (1984). Musang berbulu ayam. Warita MUIS 26, hal. 3-4.

Etika & Akhlak

4. (1984). Peranan pemuda-pemudi Islam dalam pembentukan keperibadian Muslim yang sejati. Warita 27, hal. 19-23.

Etika & Akhlak

5. (1984). Al-Quran panduan manusia untuk memakmurkan dunia. Fajar Islam, Bil. 4, hal. 40-43.

Al-Quran berperanan memupuk keharmonian sejagat. Umat Islam digalakkan untuk menggali isi kandungan al-Quran, menghayati dan mengamalkan perintah yang terkandung di dalamnya.

Al-Quran – Ulum

6. (1986). Konsep akidah dan penyelewengan yang bertentangan dengan kepercayaan Islam. Fajar Islam, Bil. 7, hal. 23-25, 28-31.                                                                               

Tentang ajaran sesat kategori akidah dan amalan serta aspek penyelewengan ajaran Sarasakh, Mandi korban, Ilmu mengenal diri dan Mengenal sifat tuhan, Ilmu Laduni, ajaran Qadiani, Taslim, ajaran Syed Mohammad Ali Masyhor, ajaran Rohaniah dan Batiniah.

Ajaran Sesat

7. (1989). Ajaran sesat dan ancamannya kepada masyarakat Singapura – satu tinjauan. Dalam Seminar Bahaya Ajaran Sesat anjuran Jawatankuasa Dakwah MUIS, bertempat di Auditorium Pusat Islam Singapura (21-22 Januari 1989). 29 hal.

Ajaran Sesat

8. (1991, Jul 25). Niat tidak harus diubah. Berita Harian, hal. 4.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

9. (1992, Nov 6). Peranan mahkamah syariah. Berita Harian, hal. 4.

Undang-Undang & Kehakiman

10. (1992, Dis 4). Peranan hakim, kadi. Berita Harian, hal. 4.

Undang-Undang & Kehakiman

11. (1993, Dis 10). Kedudukan fatwa dalam masyarakat. Berita Harian, hal. 10.

Undang-Undang & Kehakiman

Fatwa

12. (1993, Dis 31). Islam tegah ‘bunuh’ atas nama kasihan atau ihsan. Berita Harian, hal. 4.

Fiqh Kontemporari

13. (1994, Jul 22). Awas sesat akidah. Berita Harian, hal. 4.

Ajaran Sesat

14. (1994, Jul 22). Beberapa aspek yang boleh akibatkan murtad. Berita Harian, hal. 4.

Ajaran Sesat

Akidah

15. (1997, Nov – Dec). Ajaran sesat konspirasi terhadap Islam realiti atau paranoia?. Tulisan bersama Ayah Aisyah. At-Takwim, Bil. 17, tahun 3, hal. 4-5.

Terbaru ialah ajaran sesat yang bertopeng ideologi palsu seperti kapitalisma, komunisma, sosialisma dan sekularisma. Beberapa saranan diajukan untuk menangani ancamannya.

Ajaran Sesat

Aliran Pemikiran / Ideologi

16. (1997, Apr 11). Pengertian di sebalik korban. Berita Harian, hal. 12.

Fiqh Ibadat : Korban

17. (1997, Mei 4). Pemindahan organ diharuskan demi kebaikan. Berita Harian, hal. 5.

Fiqh Kontemporari

18. (1998, Apr 10). Cara atau peraturan dalam menjalankan nasihat. Berita Harian, hal. 4.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

19. (1998, Apr 17). Kaedah agama perlu diutamakan. Berita Harian, hal. 4

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

20. (1998, Okt 16). Zina, liwat dan syarat menjatuh hukuman. Berita Harian, hal. 4.

Undang-Undang & Kehakiman

21. (1999, Feb 5). Pemimpin Islam perlu dalami hukum syarak. Berita Harian, hal. 4.

Kepimpinan & Tanggungjawab

22. (1999, Apr 2). Biar khutbah berkesan. Berita Minggu, hal. 4.

Dakwah

Khutbah

23. (1999, Apr 23). Syarat-syarat untuk jadi khatib yang baik. Berita Harian, hal. 4.

Dakwah

Khutbah

24. (1999, Jun 18). Memelihara kerukunan keluarga. Berita Harian, hal. 4.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

25. (2000, Mac 17). Bolehkah diberi bantuan di bawah asnaf muallaf? Berita Harian, hal. 17. Fiqh Ibadat – Zakat

26. (2000, Dis 15). Prinsip akidah, syariat dan akhlak. Berita Harian, hal. 23.

Akidah

Etika & Akhlak

27. (2000, Dis 22). Cara-cara mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Berita Harian, hal. 17.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

28. (2000, Dec 29). Lafaz yang boleh rosakkan pernikahan. Berita Harian, hal. 11.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

29. (2001, Jan 12). Kuasa – bebanan, bukan habuan. Berita Harian, hal. 13.

Kepimpinan & Tanggungjawab

30. (2001, Jan 26). Perbezaan siasah Barat dengan Islam. Berita Harian, hal. 13.

Islam & Politik

31. (2001, Feb 9). Amalan sunat, tetapi wajib jika bernazar. Berita Harian, hal. 11.

Fiqh Ibadat : Korban

32. (2001, Feb 16). Akad jual beli yang sah penting. Berita Harian, hal. 15.

Fiqh Muamalat

33. (2001, Feb 23). Pastikan amalan tidak salahi agama. Berita Harian, hal. 15.

Etika & Akhlak

34. (2001, Mac 23). Wajarkah barang kemas yang dimiliki dizakatkan? Berita Harian, hal. 13.

Fiqh Ibadat – Zakat

35. (2001, Apr 20). Cabaran membimbing rumah tangga. Berita Harian, hal. 12. Pendidikan Keluarga – Keibubapaan 36. (2001, Apr 27). Memupuk kaunselor professional. Berita Harian, hal. 17. Kauseling & Pemulihan 37. (2001, Mei 4). Pendekatan agama untuk masalah seks yang diselindungi. Berita Harian, hal. 13.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

38. (2001, Ogos 17). Kaitan Islam dengan sastera. Berita Harian, hal. 13.

Islam & Bahasa / Sastera

39. (2001, Ogos 24). Media jihad paling besar. Berita Harian, hal. 13.

Islam & Teknologi

40. (2001, Ogos 31). Sajak media menegak kebenaran. Berita Harian, hal. 19.

Islam & Bahasa / Sastera

41. (2001, Sep 7). Rasulullah membenarkan puisi dihasilkan. Berita Harian, hal. 15.

Islam & Bahasa / Sastera

42. (2001, Sep 14). Fungsi kesenian dan hukumnya di segi agama. Berita Harian, hal. 21.

Islam & Seni

43. (2001, Sep 21). Peranan sasterawan sufi. Berita Harian, hal 17.

Islam & Bahasa /Sastera

44. (2001, Sep 28). Karya harus selaras dengan apa yang kita kerjakan. Berita Harian, hal. 21.

Islam & Seni

45. (2001). Pengantar 2, iii-iv. Dalam Noktah hitam: ajaran sesat di Singapura. Singapura: MUIS & PERDAUS. 535 hal.

Dalam mempelajari ilmu agama, seseorang juga harus mengenali akan hakikat ajaran sesat agar tidak terperangkap.

Ajaran Sesat

46. (2002, Okt 11). Dua buku yang timbulkan kekeliruan dalam aspek solat. Berita Harian, hal. 20.

Fiqh Ibadat – Solat

47. (2004, Dis 10). Sebab agama diselewengkan. Berita Harian, hal. 12.

Ajaran Sesat

48. (2005, Apr 8). Beza peranan lelaki dan wanita. Berita Harian, hal. 13.

Wanita – Hak & Tanggungjawab

50. (2005, Jan 28). Kenali erti akad nikah. Berita Harian, hal. 12.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

51. (2005, Feb 18). Islam larang umat bersifat ekstremis. Berita Harian, hal. 10.

Aliran Pemikiran / Ideologi

52. (2006, Dis 15). Bina benteng untuk remaja. Berita Harian, hal. 16.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

other authors