Feirul Maliq Bin Intajalle, Dr. | Pergas Blog

authors

Feirul Maliq Bin Intajalle, Dr.

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Kepujian) (Undang-Undang Islam), Universiti Malaya, Malaysia
Doktor Falsafah (Fiqh dan Usul) Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Pekerjaan:

Pegawai Eksekutif Kanan, Pejabat Mufti

Penulisan

1. (2011, Jan – Apr). Faham pengertian faraid bina hubungan antara kekeluargaan & pengurusan harta warisan. Al-Risalah 7, hal. 6-7.

Umat Islam perlu memahami pensyariatan faraid dan mengamalkannya berpandukan roh syariat yang menjaga kepentingan hubungan keluarga dan harta.

Ahwal Syahsiah – Faraid, Nuzriah, Wakaf & Wasiat

2. (2012). Islamic inheritance law among Muslim minority countries in Southeast Asia. Jointly written with Luqman Haji Abdullah, Abdul Karim Ali and Mohd Roslan Mohd Nor. Middle-East Journal of Scientific Research 12 (1), p. 114-118.

Examines the similarities and differences between civil law and Islamic law in inheritance issues between Singapore and Thailand. The results show that in certain cases, custom and religion considerations are taken into account in the countries that provide alternative law instead of civil law.

Ahwal Syahsiah – Faraid, Nuzriah, Wakaf & Wasiat

3. (2014). Pembahagian pusaka Islam dan permasalahannya di Singapura. Tulisan bersama Luqman Haji Abdullah. JATI : Journal of Southeast Asian Studies, Volume 19, hal. 81-101.

Walaupun, AMLA adalah sebahagian daripada Undang-undang Peribadi umat Islam, terdapat beberapa isu dari segi aplikasi undang-undang dan pemahaman tentang undangundang itu sendiri yang mempengaruhi pelaksanaannya berkaitan dengan estet umat Islam di Singapura.

Ahwal Syahsiah – Faraid, Nuzriah, Wakaf & Wasiat

4. (2015). Hukum pusaka Islam di Asia Tenggara: kajian di Singapura. Tulisan bersama Luqman Haji Abdullah. Jurnal Al-Muqaddimah, vol 3, Issue 1, hal. 75-88.

Pembahagian harta pusaka orang Islam di Singapura berdasarkan kepada Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (AMLA). Artikel ini membincangkan isu-isu ini dan meneroka keadaan sebenar pengagihan estet umat Islam di Singapura.

Ahwal Syahsiah – Faraid, Nuzriah, Wakaf & Wasiat

other authors