Habsah Binte Senin | Pergas Blog

authors

Habsah Binte Senin

Latar belakang pendidikan:

Lulusan Madrasah Alsagoff Al-Arabiah

Pekerjaan:

Pendakwah Bebas

Penulisan

1. [19–]. Panduan hukum untuk wanita mengikut al-Quran dan hadith. Tulisan bersama Firdaus Yahya. Singapore: s.l., 22 hal. Diterbitkan semula: (2011). (s.l.)

Mengandungi berbagai hukum yang perlu diketahui oleh kaum Muslimah supaya tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah S.W.T. Segala hukum adalah berdalilkan nas al-Qur’an dan Hadis sahih.

Wanita – Hak & Tanggungjawab

2. (1994). Fiqeh. Johor Baru: Percetakan Bumi Restu, 100 hal.

Fiqh Ibadat

3. (2002). Zikir & doa pilihan. Tulisan bersama Firdaus Yahya. Singapura: Deehaz Services, 163 hal.

180 doa-doa dan zikir-zikir pilihan untuk kehidupan seharian yang diwasiatkan dari Rasulullah S.A.W.

Doa & Zikir

4. (2015). Fiqeh. Singapore: Darul Huffaz Learning Centre, 100 hal.

Fiqh Ibadat

other authors