Hamidah Bte Mohammad | Pergas Blog

authors

Hamidah Bte Mohammad

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Kepujian) (Pendidikan), Universiti Islam Negeri, Jogjakarta, Indonesia

Pekerjaan:

Pendidik, Singapore Girls’ Home
Kaunselor Separuh-Masa Pra Perkahwinan
Pendakwah Bebas

Penulisan

1. [1980/1981]. Peranan ajaran Islam dalam membina kesihatan jiwa. Tesis Sarjana Muda yang tidak diterbitkan. Jogjakarta: Fakulti Tarbiyah (Jurusan Psikologi), Universiti Islam Negeri.

Islam & Psikologi

2. (1982). Metodologi pendidikan Islamiah. Dalam Asssirat: Ulang tahun ketujuh puluh 1912M –1982M Madrasah Alsagoff Al-Islamiah, Desember 1982. Singapura: Madrasah Alsagoff Al-Islamiah, hal. 77-78.

Pendidikan Islamiah merangkumi pendidikan akhlak dan jiwa. Justeru, semua mata pelajaran harus mengandungi pelajaran akhlak agar kita dapat mengamalkan kehidupan jujur dan ikhlas.

Etika & Akhlak

Pendidikan Islam

3. (1982). Remaja dan perkembangannya. Dalam Asssirat: Ulang tahun ketujuh puluh 1912M – 1982M – Madrasah Alsagoff Al-Islamiah, Disember 1982. Singapura: Madrasah Alsagoff Al-Islamiah, hal. 79-80.

Suasana keluarga memainkan peranan besar terhadap pembinaan perwatakan remaja khususnya dalam menanamkan keyakinan diri. Kededua ibu bapa harus menunjukkan contoh yang baik dalam mengamalkan agama.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

other authors