Hamrey Bin Mohamad | Pergas Blog

authors

Hamrey Bin Mohamad

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda, Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir
Chartered Islamic Finance Professional (CFIP)
International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF)
Sarjana (Islamic Banking & Finance), IIUM

Penulisan

1. (2013, Jan – Jun). Permissible interest in Islam. Ar-Risalah, hal. 10-16. Discusses the issue on why riba is prohibited in Islam and the term interest as not being a prohibited transaction (according to Shariah). Three stages of prohibition of Riba which came as early as 7th century are explained.

Fiqh Muamalat

2. (2015, Jul 25). Puasa enam pupuk nilai murni. Berita Harian, hal. 14.

Etika & Akhlak

Fiqh Ibadat – Puasa

3. (2015, Okt 1). Zakat proses penyucian jiwa daripada sifat bakhil. Berita Harian, hal. 9.

Fiqh Ibadat – Zakat

4. (2016, Jan 1). Jiwai sunnah Rasul dengan menimba ilmu. Berita Harian, hal. 9.

Etika & Akhlak

5. (2016, Feb 29). Selagi benteng keyakinan kita kukuh. Berita Harian, hal. 13.

Akidah

6. (2016, Apr 15). Jadikan sikap jimat gaya hidup Muslim cemerlang. Berita Harian, hal. 13.

Etika & Akhlak

7. (2016, Apr 24). Akhlak teras hidup insan. Berita Harian, hal. 10.

Etika & Akhlak

8. (2016, Apr). Introduction to the concept of Islamic finance – Part 1: Halal sustenance / Halal money. Ar-Risalah 20, p. 15-17.

The principle of halal money is strongly related to the concept of Islamic finance. The article provides guidelines on savings and the concepts of Islamic finance.

Fiqh Muamalat

9. (2016, Jul 8). Umat Islam malu berlaku serangan. Berita Harian, hal. 13.

Etika & Akhlak

10. (2016, Sep 30). Hijrah Rasulullah bawa kepada keadilan umat. Berita Harian, hal. 12.

Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait

11. (2017, Nov 24). Luaskan pintu rezeki dengan bersedekah. Berita Harian, hal. 17.

Etika & Akhlak

other authors