Harunarrashid Bin Zainudin | Pergas Blog

authors

Harunarrashid Bin Zainudin

Latar belakang pendidikan:

Lulusan Kolej Pengajian Islam Johor (Marsah), Malaysia
Sarjana Muda (Syariah), Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir

Pekerjaan:

Ketua, Jabatan Mendekati Masyarakat, Masjid Darussalam

Penulisan

1. (2016, Okt 7). Ambil iktibar dari kisah hijrah Nabi. Berita Harian, hal. 12.

Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait

2. (2017, Jan 22). Memperkemaskan prestasi sempena tahun baru. Berita Harian, hal. 15.

Etika & Akhlak

other authors