Hassan Bin Mustakim (1948 – 2007) | Pergas Blog

authors

Hassan Bin Mustakim (1948 – 2007)

Latar belakang pendidikan:

Lulusan Madrasah Aljunied Al-Islamiah & St. Patrick Secondary School

Pekerjaan:

Ahli pengasas, Kumpulan Pemulihan Agama (RRG)                                                                  Imam, Masjid Khadijah

Penulisan

1. (1999, Ogos ). Hikmah berbilang tariqah. Inabah Bil. 2 isu 2/99, hal. 39-40.

Para ahli sufi juga dikenali sebagai salik. Tujuan mereka adalah bermujahadah dalam menjinakkan hajat mereka untuk menuju kepada Allah S.W.T. yang juga dianggap jalan-jalan kedamaian.

Tasawuf

 

other authors