Jalaluddin Bin Hassan | Pergas Blog

authors

Jalaluddin Bin Hassan

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Ilmu Hadis), Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir
Sarjana Islamic Revealed Knowledge (Tafsir), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM)

Pekerjaan:

Pengarah & Pemilik Jalaluddin Travel & Services

Penulisan

1. (2018, Jan 19). Jaga pemakanan, senaman agar lebih sihat dan cergas. Berita Harian, hal. 10.

Islam & Perubatan

2. (2018, Feb 16). Hormati perasaan dan hak wanita. Berita Harian, hal. 11.

Wanita – Hak & Tanggungjawab

3. (2018, Mei 17). Ramadan bulan berkat. Berita Harian, hal. 19. Fiqh Ibadat – Puasa 4. (2018, Jun 15). Renungan di Aidilfitri. Berita Harian, hal. 27.

Etika & Akhlak

 

other authors