Jamaluddin Bin Abdul Wahab | Pergas Blog

authors

Jamaluddin Bin Abdul Wahab

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Hadis), Universiti Islam Madinah, Saudi Arabia
Sarjana (Usuluddin (Al-Quran & Hadith)), Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
Diploma (Psikologi Kaunseling), Lee Community College

Pekerjaan:

Imam Eksekutif, Masjid Darul Ghufran

Penulisan

1. (2002, Mac 17). Adab ketika berdoa. Berita Harian, hal. 9.

Etika & Akhlak

2. (2006). Penggunaan hadis-hadis da’if dalam khutbah Jumaat: suatu kajian terhadap khutbah Jumaat terbitan Jabatan Agama Islam Selangor (Jains). Tesis Sarjana (Usuluddin (Al-Quran & Hadith)), Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya,Kuala Lumpur, Malaysia.

Hadis – Takhrij dan Status Hadis

Khutbah

3. (2011). Isu-isu takhrij di Singapura: satu tinjauan awal. Dalam Takhrij di Nusantara : keperluan masa kini. Penyunting, Faisal Ahmad Shah, Fauzi Deraman, Ishak Suliaman. Kuala Lumpur: Jabatan Al-Quran dan Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Universiti Malaya, Malaysia, hal. 55 – 64.

Koleksi 26 artikel mengenai takhrij hadith di nusantara. Bab khusus yang membincangkan takhrij hadis di Singapura, keperluan takhrij hadis dalam kitab-kitab Jawi, cabaran dan halangan dalam perlaksanaan ilmu hadith.

Hadis – Takhrij dan Status Hadis

4. (2017, Feb 10). Memilih antara infak dengan wakaf. Berita Harian, hal. 13.

Etika & Akhlak

5. (2017, Feb 24). Peranan masjid membangun dan memperkasa umat. Berita Harian, hal. 15.

Masjid – Sejarah & Peranan

6. (2017, Apr 23). Sucikan jiwa, persiap diri sambut Ramadan. Berita Harian, hal. 9.

Fiqh Ibadat – Puasa

Tasawuf / Tazkiyyatun Nafs

7. (2017, Apr 30). Siap diri masuki Ramadan di bulan Syaaban. Berita Harian, hal. 11. Fiqh Ibadat – Puasa

8. (2017, Jun 11). Lima pesanan Nabi buat renungan. Berita Harian, hal. 15.

Etika & Akhlak

9. (2017, Jun 16). Persiap ‘pusingan akhir’ Ramadan. Berita Harian, hal. 25.

Fiqh Ibadat – Puasa

10. (2017, Jun 16). Persiap ‘pusingan akhir’ Ramadan. Berita Harian, hal. 25.

Fiqh Ibadat – Puasa

other authors