Kamaruzzaman Bin Afandi | Pergas Blog

authors

Kamaruzzaman Bin Afandi

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Syariah), Universiti Kuwait, Kuwait

Pekerjaan:

Unit Penilaian, Skim Pengiktirafan Asatizah (ARS)

Penulisan

1. (2000, Okt – Dis). Qawaid Fiqhiyyah. Al-Risalah, hal. 6 – 7.

Kaedah Fiqhiyyah menggambarkan dasar-dasar hukum dan inti kefahaman ilmu fiqh. Ia menghimpunkan masalah-masalah cabang Fiqh dalam satu kaedah sebagai dasar umum dan panduan dalam mengistinbat sesuatu hukum Fiqh.

Qawaid Fiqhiyyah

2. (2001, Jul – Sep). Kaedah Fiqhiyyah dalam pentadbiran. Al-Risalah, hal. 3-4.

Antara tiga dasar kaedah Fiqhiyyah ialah Tadarruj (program pendidikan awam) yang bermaksud melaksanakan sesuatu keputusan secara berperingkat-peringkat agar masyarakat memahami dan menerimanya.

Qawaid Fiqhiyyah

Pendidikan Islam

3. (2004, Jul – Sep). Fiqh al Maal: Kepentingannya dalam memahami objektif dan meninjau aplikasi hukum. Disusun dan disunting oleh Kamaruzaman Afandi. Al- Risalah 7, hal. 15-19.

Rumusan perbahasan Ustaz Mohd. Fatris Bakaram and Ustaz Mahmoud Mathlub Sidek mengenai Fiqh al Maal menurut pendekatan As-Syatibi dalam sesi Mudarasah bersama Asatizah anjuran MUIS dan Pergas pada 12 Mac 2004.

Usul Fiqh

4. (2006, Apr). Eyes on tomorrow challenges for the 21st century asatizah. Nadi 02/06, p. 24-25.

Discusses three qualities required of our asatizah in order to remain relevant and be successful in our mission in the 21st century. They include Haadiyan, Haadifan and Haadian.

Asatizah – Profesion

Asatizah – Cabaran & Peluang

other authors