Kamsari Bin Sanuh | Pergas Blog

authors

Kamsari Bin Sanuh

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Syariah), Universiti Islam Madinah, Saudi Arabia
Sarjana Pendidikan, Universiti Islam Antarabangsa (IIUM)

Pekerjaan:

Pengurus Cordova Consultancy & Services, Johor Bahru
Pendakwah Bebas

Penulisan

1. (1997, Jan-Mac). Penerimaan Islam haruslah seratus peratus. Al-Risalah 1, hal. 3-4.

Umat Islam hanya mempunyai dua pilihan sama ada mengamalkan kesemua ajaran Islam atau meninggalkan kesemuanya. Beriman dan mengamalkan hanya sebahagian ajaran Islam, serupa dengan meninggalkan keseluruhan ajarannya.

Pengetahuan Islam

other authors