Marlena Binte Samsam | Pergas Blog

authors

Marlena Binte Samsam

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Pengajian Islam), Universiti Kebangsaan
Malaysia

Pekerjaan:

Ketua, Program Teens aLIVE, Masjid Assyafaah

Penulisan

1. (Dis 2011). Hak-hak wanita selepas perceraian menurut Mazhab Shafi’i. Jurnal Dakwah 2, hal. 52-108.

Mengenalpasti hak bekas isteri, membandingkan hukum Islam dengan sivil dan mengkaji sebab kadar perceraian dengan yang lebih tinggi berbanding dengan masyarakat bukan Islam.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian, Wanita – Hak & Tanggungjawab

 

other authors