Masnia Binte Nassim | Pergas Blog

authors

Masnia Binte Nassim

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Syariah), Akademi Pengajian Islam,
Universiti Malaya, Malaysia

Pekerjaan:

Mudirah, Madrasah Wak Tanjong Al-Islamiah

Penulisan

1. (1988). Majlis Ugama Islam Singapura: tinjauan ringkas tentang pentadbiran dan aktivitinya. Kajian Ilmiah (B.A.) Fakulti Syariah, Akademi Islam Universiti Malaya, 1987/88. Tesis yang tidak diterbitkan.

Organisasi Islam

2. (2014). Pengetahuan Islam: Tauhid & Sirah. Buku teks menengah tiga. Tulisan bersama Sukarti Asmoin. Singapura: Muis dan Pergas, 334 hal. Berdasarkan sukatan pelajaran IRK Peringkat ‘O’ dan sesuai sebagai rujukan untuk pelajarpelajar.

Akidah, Pengetahuan Islam – Teks, Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait

3. (2015). Pengetahuan Islam: Akhlak & Fiqh. Buku teks menengah empat. Tulisan bersama Mustazah Bahari, Salimi Salleh dan Roslina Ismail. Singapura: Muis dan Pergas, 349 hal.

Kesinambungan awal yang bertujuan untuk melengkapi ilmu dari mengenali Tuhan, agama- Nya, hukum-hukum-Nya dan para nabi-Nya.

Etika & Akhlak, Fiqh Ibadat, Pengetahuan Islam – Teks

other authors