Mohamed Qusairy Bin Taha | Pergas Blog

authors

Ustaz Mohamed Qusairy Taha

Mohamed Qusairy Bin Taha

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Qiraat), Maahad Qiraat Al-Azhar, Mesir
Sarjana, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pekerjaan:

Ketua Darul Quran Singapura
Pensyarah Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri

Penulisan

1. (2012). Peranan Darul Quran Singapura (DQS) dalam melestarikan pengajian al-Quran: satu tinjauan. Tulisan bersama Mahyudin Sabri Zainal dan Sakinah Saptu. Seminar Antarabangsa Al-Quran Dalam Masyarakat Kontemporari, (International Seminar on al-Quran in Contemporary Society (SQ2012)). Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA), 1 – 2 Dis 2012 (s.l.), hal. 1-15.

Darul Quran berperanan sebagai institusi induk untuk menyebarluaskan pendidikan ilmu al- Quran kepada masyarakat Islam Singapura. Pelbagai program dianjurkan untuk peningkatan kemahiran dan pengetahuan juga pemahaman al-Quran serta pengisian berbentuk tarbiyah dan peningkatan syakhsiah.

Al-Quran – Kaedah Hafalan

2. (2017, Mei). Sejarah perkembangan ilmu tafsir di Singapura. Jurnal Dakwah 5, hal. 69-93.

Sorotan sejarah dan perkembangan ilmu tafsir sepanjang 4 dekad. Isu-isu dan cabaran dalam usaha setiap institusi Islam untuk meningkatkan mutu pengajian dan penulisan tafsir juga diberi perhatian.

Al-Quran – Tafsir, Masyarakat Melayu/Islam Singapura

other authors