Mohamed Salehin Bin Mohamed Deros | Pergas Blog

authors

Mohamed Salehin Bin Mohamed Deros

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Syariah & Pengajian Islam), Universiti Kuwait, Kuwait
Diploma Spesialis (Pendidikan), Nanyang Institute of Education, Singapura

Pekerjaan:

Pensyarah, Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri

Penulisan

1. (2013, Jun14). Wajib baca al-Quran dengan tajwid. Berita Harian, hal. 18.

Al-Quran – Tajwid

2. (2013, Jun 21). Perlu qadak solat. Berita Harian, hal. 11.

Fiqh Ibadat – Solat

3. (2013, Ogos 2). Perkara yang tidak disepakati ulama. Berita Harian, hal. 18.

Fiqh Ikhtilaf

4. (2013, Ogos 16). Tidak perlu wuduk selepas mandi wajib. Berita Harian, hal. 11.

Fiqh Ibadat

5. (2013, Ogos 16). Wanita dilarang ambil wuduk di tempat terbuka. Berita Harian, hal. 11.

Etika & Akhlak

6. (2013, Sep 15). Menggantung gambar atau potret keluarga diperbolehkan. Berita Harian, hal. 13.

Etika & Akhlak

7. (2013, Dis 29). Faktor yang perlu dipertimbang dalam kehamilan wanita berusia. Berita Minggu, hal. 13.

Wanita – Hak & Tanggungjawab

other authors