Mohamed Sanusi Bin Mahmood (1909-1995) | Pergas Blog

authors

Mohamed Sanusi Bin Mahmood (1909-1995)

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda, Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir
Sarjana, Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir

Pekerjaan:

Mufti Singapura (1969-1972)

Penulisan

1. (19–). Taman Mukiminin. (s.l.)

Etika & Akhlak

2. (1946). Percakapan Arab di Negara Arab Saudi. Singapura: Toko Haji Hashim, 51 hal.

Bahasa & Sastera Arab

3. (1975). Mengenai Islam dan hubungannya dengan sains dan teknoloji. Singapura: Al-Ahmadiah Press, 159 hal.

Sesuai dibaca oleh saudara baru bagi memperkukuhkan iman dan menghuraikan salah faham orang-orang bukan Islam juga tentang sains dan teknologi.

Sains Islam

4. (1976). Elementary Malay Conversation [sound recording]. Edited by Hj. Mohd. Sanusi bin Hj. Mahmood, Muhammad Yonn. Singapore: Intellectual Pub.

Bahasa & Sastera Arab

5. (1976). Kamus Istilah Islamiah Sanusi. Kota Bharu: Sharikat Dian, 137 hal.

Bahasa & Sastera Arab

6. (1976). Kamus Istilah As Sanusi : Kamus Bahasa Arab – Bahasa Melayu. Kota Bharu, Kelantan: [s.l.], 334 hal.

Kalimat dan istilah Arab yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, usuluddin, tasawuf, tajwid, tawarikh Islam, mustolah hadis dan usul fiqh dengan huraian berupa ensiklopedi Islam yang ringkas.

Bahasa & Sastera Arab

7. (1979, Jul-Ogos). Penentuan awal Ramadhan dan Hari Raya. Suara Islam (Voice of Islam), Vol. 7 No. 2, hal. 13 -16.

Respon penulis kepada pendapat yang menyarankan bahawa awal Ramadhan dan Hari Raya boleh ditetapkan dengan kiraan atau hisab falak sahaja berdasarkan dalil-dalil.

Takwim Islam

8. (1980, Sep – Okt). Fardu salat dan fadilatnya. Suara Islam (Voice of Islam), Vol. 8 no. 4, hal. 21.

Huraian hadis dan ayat al-Quran (29:45) tentang kewajipan menunaikan solat lima waktu dan fadilat-fadilatnya.

Fiqh Ibadat – Solat

9. (1980, Nov – Dis). Hukum meninggalkan solat. Suara Islam (Voice of Islam), Vol. 8 no. 6, hal. 19, 22.

Solat merupakan tiang agama. Hukum meninggalkan solat dihuraikan, begitu juga penerangan tentang mengetahui waktu-waktu solat yang hukumnya adalah wajib.

Fiqh Ibadat – Solat

10. (1981, Sep-Oct). Jangan umpat mengumpat. Suara Islam (Voice of Islam), Vol. 9 no. 3, hal. 26.

Selain berdosa, amalan umpat mengumpat harus dijauhkan untuk mengelakkan dari permusuhan antara umat Islam.

Etika & Akhlak

11. (1982, Mac – Apr). Saya tetap dengan rukyah. Suara Islam (Voice of Islam), Vol. 10 no. 2, hal. 29.

Penulis lebih cenderung kepada rukyah dari hisab falak kerana pengaruh pendidikannya di Mesir yang para ulamanya lebih berpihak kepada rukyah. Empat sebab rukyah menjadi pegangannya berpandukan dalil-dalil dari al-Quran dan hadis disarankan.

Takwim Islam, Sains Islam

12. (1982). Pernikahan dan tanggungjawabnya. Suara Islam (Voice of Islam), Vol 11. no. 4, hal. 31-33.

Penerangan tentang taarif nikah, tujuan perkahwinan dalam Islam, hak-hak suami isteri dan isu nusyuz.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

13. (1986). “Adakah Wang Tabung Simpanan Pekerja (CPF) Dikenakan Zakat?” Kertas Kerja yang dibentangkan di Regional Islamic Convention, anjuran Pusat Islam, Jamiyah Singapura, 24-27 April 1986. 3 hal.

Fiqh Ibadat – Zakat

14. (1998). Percakapan Arab di negara Arab Saudi : colloquial Arabic in Saudi Arabia. Singapura: (s.l.), 94 hal.

Bahasa & Sastera Arab

15. (2000). Kamus Istilah As Sanusi : Kamus Bahasa Arab – Bahasa Melayu. Singapura: (s.l.), CD-ROM.

Bahasa & Sastera Arab

16. (2002). Problems created by the flat money, Islamic Dinar and other available alternatives. In International Conference on Stable and Just Global Monetary System : Viability of the Islamic Dinar : Proceedings, August 19 & 20, 2002, Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur, Malaysia. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 384 p.

Fiqh Muamalat

17. (2002). Undang-undang keluarga dalam Islam. Singapore: [s.l.], 177 hal.

Islam meluaskan perkahwinan menurut kadar kehajatan pergaulan manusia. Perceraian diharuskan walaupun tidak digalakkan. Isu nikah, talak, al-hadhanah (pengasuhan anak) dan nafkah disentuh.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

other authors