Mohamed Suhaimi Bin Mohd. Fauzi | Pergas Blog

authors

Mohamed Suhaimi Bin Mohd. Fauzi

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda, Pengajian Islam dan Kesusasteraan Arab,
Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir

Pekerjaan:

Ketua, Unit Dakwah, Jamiyah

Penulisan

1. (2007, Jan). Nikah mutaah dilarang. Jaridah, hal. 7.

Allah s.w.t. mengharamkan nikah mutaah ke atas umat Islam. Hujah dikuatkan dengan petikan dalil-dalil yang kukuh dari sanad-sanad hadis.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

other authors