Mohammad Abdul Halim Bin Mohammad Noor (1961-2017) | Pergas Blog

authors

Mohammad Abdul Halim Bin Mohammad Noor (1961-2017)

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda, (Dakwah & Media Massa) Universiti
Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh Saudi Arabia
Sarjana (Usuluddin), Universiti Malaya, Malaysia

Pekerjaan:

Mudir, Madrasah Wak Tanjong Al-Islamiah

Penulisan

1. (2008). Peranan madrasah di Singapura dalam dakwah selepas kemerdekaan dan masalahnya. Tesis yang diterbitkan untuk Sarjana (Usuluddin) Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Pendidikan Islam – Madrasah

2. (2015, Apr 5). Lulusan madrasah bantu bentuk masyarakat berhemah tinggi. Berita Minggu, hal. 13.

Pendidikan Islam – Madrasah, Asatizah – Cabaran & Peluang

other authors