Mohammad Afiq Bin Ariff | Pergas Blog

authors

Mohammad Afiq Bin Ariff

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Syariah Islamiah), Universiti Al-Azhar,
Kaherah, Mesir

Pekerjaan:

Guru Kanan, Andalus Bedok Reservoir

Penulisan

1. (2015, Ogos 14). Teruskan amalan Ramadan ke bulan seterusnya. Berita Harian, hal. 10.

Fiqh Ibadat – Puasa

2. (2015, Sep 11). Hikmah di sebalik ibadah korban. Berita Harian, hal. 15.

Fiqh Ibadat – Korban

3. (2016, Jun 17). Zakat sebagai kewajipan sosio-agama bawa kepada kecemerlangan umat. Berita Harian, hal. 17.

Fiqh Ibadat – Zakat

4. (2016, Feb 26). Islam menolak keras segala gerakan gugat keamanan. Berita Harian, hal. 12.

Etika & Akhlak, Aliran Pemikiran / Ideologi

other authors