Mohammad Bin Rais | Pergas Blog

authors

Mohammad Bin Rais

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda, Universiti Al-Azhar, Universiti Kaherah,
Mesir
Diploma Pendidikan, Unversiti Ain Sham, Mesir

Pekerjaan:

Mantan Presiden Kanan, Mahkamah Syariah

Penulisan

1. (1999, Mei-Jun). Harta dan faraid. Warita 120, hal. 12.

Ahwal Syahsiah : Faraid, Nuzriah, Wakaf & Wasiat

2. (2003). Aqidah selamat. Bimbingan tauhid lengkap. Singapura: K Masters Design Pte Ltd., 122 hal.

Kitab ini sesuai untuk pelajaran ilmu tauhid bagi peringkat menengah dan peringkat tinggi juga masyarakat awam yang ingin mendalami akidah Islam.

Akidah

3. (2004). Bimbingan mengenai tauhid dan akidah. Singapura: Pustaka Nasional, 341 hal.

Panduan komprehensif tentang ketuhanan, kenabian dan alam ghaib untuk mengutuhkan keimanan umat Islam. Setiap topik dijelaskan dengan dalil dan hujjah al-Quran dan Sunnah.

Akidah

other authors