Mohammad Kamal Bin Mokhtar | Pergas Blog

authors

Mohammad Kamal Bin Mokhtar

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Zoologi & Botani), National University of
Singapore (NUS)
Diploma (Bahasa Arab), Universiti Islam Madinah, Saudi
Arabia
Sarjana Muda (Hadis & Kajian Islam), Universiti Islam
Madinah, Saudi Arabia
Sarjana (Kewangan) Universiti Islam Antarabangsa
(IIUM)

Pekerjaan:

Ahli Lembaga Skim Pengiktirafan Asatizah (ARS)
Ahli Jawatankuasa Syariah, Maybank

Penulisan

1. (2017, Jun 30). Islam galak umat kumpul harta, elak kemiskinan. Berita Harian, hal. 12.

Fiqh Muamalat, Agama & Kemajuan

other authors