Mohammad Taufiq Bin Mohd. Ismail | Pergas Blog

authors

Mohammad Taufiq Bin Mohd. Ismail

Latar belakang pendidikan:

Aliyah, Maahad Thanawi, Madinah, Saudi Arabia
Sarjana Muda (Al-Quran) Al-Madinah International University, (MEDIU) Malaysia

Pekerjaan:

Imam Eksekutif, Masjid Istiqamah
Ahli, Jawatankuasa Pemeriksaan Quran ‘Mushaf Singapura’

Penulisan

1871. (2015, Jul 17). Menilai ketakwaan di hari lebaran. Berita Harian, hal 21.

Etika & Akhlak

other authors