Mohd. Masbur Bin Ahmat (1952-2013) | Pergas Blog

authors

Mohd. Masbur Bin Ahmat (1952-2013)

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda, Universiti Islam, Madinah, Arab Saudi
Mantan Guru, Madrasah Aljunied Al-Islamiah

Pekerjaan:

Pendakwah Bebas

Penulisan

1. (2006). Akhlaqun Nabi s.a.w. fil Quran was Sunnah. Bahagian 1. Diterjemahkan oleh Mohd. Masbur Ahmat. Johor Bahru: Jahabersa. 328 hal.

Etika & Akhlak, Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait

other authors