Mohd. Tamliikhaa Bin Khamsani | Pergas Blog

authors

Mohd. Tamliikhaa Bin Khamsani

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Pengajian Melayu), Universiti Malaya,
Kuala Lumpur

Pekerjaan:

Guru, Madrasah Wak Tanjong Al-Islamiah

Penulisan

1. (2012). Pengalaman menuntut di Universiti Malaya. Al-Busyra: Wadah Informasi MWTI, hal. 25.

Pengalaman menuntut di Universiti Malaya merupakan anjakan paradigma dari sudut penimbaan ilmu dan pergaulan antara pelajar-pelajar di sana yang berbeza budaya dan latarbelakang.

Asatizah – Cabaran & Peluang, Pendidikan Islam, Travelog

2. (2018, 23 Nov). Tiga aspek penting Nabi yang boleh diteladani. Berita Harian, hal. 9.

Etika & Akhlak

other authors