Mokson Bin Mahori | Pergas Blog

authors

Mokson Bin Mahori

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda, (Syariah) Universiti Al-Azhar, Kaherah,
Mesir.
Diploma Pasca Sarjana (Pendidikan) Universiti Ain
Shams, Kaherah, Mesir.

Pekerjaan:

Naib Mudir, Madrasah Aljunied Al-Islamiah
Naib Kadi, ROMM

Penulisan

1. (1992). Pendidik sebagai pembangun umat. Dalam Malam Amal ‘Madrasah Aljunied’ Untuk Dana Pembangunan Semula 3 Mei 1992. Singapura: Madrasah Aljunied Al-Islamiah, hal. 24.

Pendidikan Keluarga

2. (1996). Pendidikan agama dalam kehidupan berkeluarga. Dalam Malam Amal Madrasah Aljunied 31 Mei 1996. Singapura: Madrasah Aljunied Al-Islamiah, hal. 17 & 18.

Pendidikan Keluarga

3. (2016). Mukhtasar Al-Qawaid al- Fiqhiyyah. Ringkasan Qawaid Fiqhiyyah. Disusun oleh Ustaz Mokson Mahori bagi Peringkat Pra-Universiti Dua, Madrasah Aljunied Al- Islamiah. Singapura: (s.l). 141 hal.

Buku teks bagi rujukan pelajar yang mengandungi pelbgagai kaedah-kaedah fiqh bagi mengeluarkan hukum syar’i, penerangan serta contoh-contoh yang ringkas dan mudah difahami.

Pengetahuan Islam – Teks, Qawaid Fiqhiyyah

4. (2016). Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh li ghair al-Hanifah. Ringkasan Usul Fiqh selain Mazhab Hanafiah. Disusun oleh Ustaz Mokson Mahori bagi Peringkat Pra-Universiti Dua, Madrasah Aljunied Al- Islamiah. Juz 2. Singapura: (s.l.). 90 hal.

Buku teks yang menghuraikan kaedah-kaedah, teori-teori dan sumber-sumber dalam rangka menghasilkan hukum Islam bersertakan ilustrasi bagi para pelajar peringkat pra-universiti.

Pengetahuan Islam – Teks, Usul Fiqh

other authors