Muhammad Daud Bin Mohd. Zainordin | Pergas Blog

authors

Muhammad Daud Bin Mohd. Zainordin

Latar belakang pendidikan:

Diploma Perbankan Islam, Kolej Universiti Islam,
Selangor, Malaysia
Sarjana Muda (Kewangan), National University of
Ireland, Ireland, UK

Pekerjaan:

Broker, FxPrImus

Penulisan

1. (2012, Jan-Apr). Apakah fahaman kita terhadap riba? Al-Risalah 9, hal. 13-16.

Islam melarang dan mengharamkan segala transaksi yang berdasarkan riba lantaran kebimbangan tentang kebajikan moral, sosial dan masyarakat.

Fiqh Muamalat

other authors