Muhammad Fadhlullah Bin Daud | Pergas Blog

authors

Muhammad Fadhlullah Bin Daud

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Syariah), Universiti Al-Azhar, Kaherah,
Mesir

Pekerjaan:

Eksekutif Kanan, Divisyen Pendidikan, Darul Arqam
Broker, FxPrImus

Penulisan

1. (2018, Nov 18). Imbas bagaimana menjadi ketua dan pemimpin yang baik. Berita Harian, hal. 11.

Kepimpinan & Tanggungjawab, Etika & Akhlak

other authors