Muhammad Faminallah Bin Zainuddin | Pergas Blog

authors

Muhammad Faminallah Bin Zainuddin

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Syariah), Universiti Al-Azhar, Kaherah,
Mesir

Pekerjaan:

Ketua, Jabatan Pendidikan, Masjid Darussalam

Penulisan

1. (2015, Jul 3). Kecapi nikmat lailatul qadar. Berita Harian, hal. 12.

Fiqh Ibadat – Puasa

2. (2016, Feb 19). Utamakan ilmu dan sumber yang sahih. Berita Harian, hal. 13.

Etika & Akhlak, Islam & Ilmu

3. (2016, Apr 22). Menjaga kesihatan menurut Islam. Berita Harian, hal. 15.

Etika & Akhlak

4. (2016, Mei 6). Mulianya insan bergelar ibu. Berita Harian, hal 17.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

5. (2016, Jun 24). Meraih nikmat 10 malam terakhir. Berita Harian, hal. 23.

Fiqh Ibadat – Puasa, Doa & Zikir

6. (2016, Jun 24). Kedermawanan Rasulullah dalam Ramadan. Berita Harian, hal. 24.

Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait, Fiqh Ibadat – Puasa

7. (2016, Ogos 13). Perlu terus semai semangat patriotism di kalangan muda. Berita Harian, hal. 11.

Etika & Akhlak

8. (2016, Okt 16). Panduan dan persiapan menjelang peperiksaan. Berita Harian, hal. 7.

Etika & Akhlak

9. (2017, Mac 26). Perkahwinan dari sudut agama. Berita Harian, hal. 7.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

10. (2017, Mei 19). Tidak bertegur sapa? Manfaat Ramadan jalin semula silaturrahim. Berita Harian, hal. 17.

Etika & Akhlak

11. (2017, Sep 24). Mengapa sambut awal Muharram? Berita Harian, hal. 9.

Takwim Islam, Etika & Akhlak

other authors