Muhammad Fazalee Bin Ja'afar | Pergas Blog

authors

Muhammad Fazalee Bin Ja’afar

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Syariah & Undang-Undang), Universiti
Al-Azhar, Kaherah, Mesir
Sijil Penterjemahan, American University, Kaherah Mesir
Diploma (Perbankan Islam) Universiti Islam
Antarabangsa (IIUM)
Sijil Penyertaan Building Abrahamic Partnership,
Hartford Seminary Connecticut, USA

Pekerjaan:

Presiden Mahkamah Syariah, Singapura
Ahli Eksekutif, Jawatankuasa Fatwa Muis

Penulisan

1. (2005, Oct). Riding modernisation wave with strong Islamic values / Menangani arus modenisasi melalui nilai-nilai Islam yang utuh. Nadi 02/05, hal. 12-13.

Dengan keutuhan moral dan rohani, umat Islam akan sentiasa berusaha mengukuhkan keimanan dan ketakwaannya melalui peningkatan ilmu, taqarrub kepada Allah S.W.T. dan beramal kebajikan.

Etika & Akhlak

2. (2008). Kertas kerja Belia berakhlak al-Quran – Membina daya tahan dalam mengharungi cabaran, 13-14 Mei 2008, Seminar ke arah kefahaman Al-Quran, Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Hassanal Bolkiah. Brunei Darussalam (s.l.)

Etika & Akhlak

3. (2009). Syariah – Muis Academy, Brunei Darussalam (s.l.)

Etika & Akhlak

4. (2009). Syariah – Muis Academy, roundtable presentation. (s.l.)

Undang-Undang & Kehakiman, Organisasi Islam

5. (2011). Concept of otherness in Islamic tradition, Muis Academy. AMID presentation. (s.l.)

Keharmonian Kaum & Agama

6. (2013). Evolution of fatwa of organ transplant – the Singapore experience – Fatwa Summer Programme, Hartford Seminary, Connecticut, USA. (s.l.)

Fatwa, Fiqh Kontemporari

7. (2014, Feb 22). Presentation on new year and festivities in Islamic traditions; Interfaith dialogue session, Ministry of Culture, Community and Youth. (s.l.)

Keharmonian Kaum & Agama

8. (2014). Islam at Global Youth Leaders’ Summit ‘Embracing friendship for life’, Discovery & Experiential Café, Character and Leadership Academy. (s.l.)

Kepimpinan & Tanggungjawab

9. (2015, Mac). Positive role of religion in peace building, Centre for Research on Islamic and Malay Affairs (RIMA). (s.l.)

Keharmonian Kaum & Agama

10. (2015, Oct). Islam and pluralism. In Forum – Forging a common humanity — a civic responsibility. (s.l.)

Keharmonian Kaum & Agama

other authors