Muhammad Hassan Ash'ari Bin Mustafa Al-Bakri (1921-2007) | Pergas Blog

authors

Muhammad Hassan Ash’ari Bin Mustafa Al-Bakri (1921-2007)

Latar belakang pendidikan:

Lulusan Pondok Pesantren Paterongan, Jombang, Jawa
Timur, Indonesia

Pekerjaan:

Pendakwah Bebas

Penulisan

1. (1961). Ar-Risalah Khawashiyyah. Tulisan bersama Kiyahi Musta’in Romli. Singapura: Malaysia Press Sdn Bhd.

Doa & Zikir

2. (1977). Al-Khulashatul Wafiyyah. Terjemahan ke Bahasa Melayu. Tulisan Kiyahi Syeikh Muhammad Uthman Nadi Al Isshaqi. Singapura: Pustaka Nasional, 41 hal.

Zikir dan doa khusus untuk ahli-ahli Tarikat al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang belum sempat mempelajari teks asal dalam bahasa Arab. Diterjemahkan atas arahan guru dan penulis asalnya.

Doa & Zikir

3. (19–). Manaqib Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani. Terjemahan ke Bahasa Melayu. Tulisan Kiayi Abdul Latif ibn Abdul Salam. Singapura: (s.n.), 53 hal.

Riwayat Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama terkenal yang mempunyai banyak keramah dan tokoh Tariqat Al-Qadiriyah. Antara manfaatnya jika dibaca ialah Allah S.W.T. akan memurahkan rezeki dan menunaikan hajat pembaca yang ikhlas.

Asatizah & Ulama – Biografi

other authors