Muhammad Imran Bin Othman | Pergas Blog

authors

Muhammad Imran Bin Othman

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Syariah) Universiti Islam Madinah, Saudi
Arabia.

Pekerjaan:

Imam Eksekutif dan Ketua di Pejabat Imam, Masjid Al-
Ansar

Penulisan

1. (2015, Jun 19). Gembirakan hati ibubapa. Berita Harian, hal. 19.

Etika & Akhlak

2. (2015, Okt 30). Jadikan Muharram titik mula pertingkat diri jadi Muslim berjaya. Berita Harian, hal. 20.

Etika & Akhlak

other authors