Muhammad Kamil Bin Suhaimi (1932 – 1990) | Pergas Blog

authors

Muhammad Kamil Bin Suhaimi (1932 – 1990)

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Syariah Islamiah dan Perundangan
Awam) Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir
Sarjana Muda Undang-Undang, Lincoln Inn, United Kingdom

Pekerjaan:

Peguam
Guru, Madrasah Al-Maarif Al-Islamiah
Ahli Lembaga Pentadbir, Madrasah Al-Maarif Al-Islamiah
Anggota, Lembaga Muis

Anugerah Jasa Cemerlang (Muis) 1990

Penulisan

1. (1979). Penggunaan akal dalam Islam. Cahaya, no. 1, vol. 1, hal. 15-17.

Petikan dalil-dalil al-Quran dari surah-surah al-Baqarah, al-Mu’minun dan Yusuf, tentang pentingnya menggunakan akal dalam amalan Islam. Akal merupakan nikmat Allah yang terbesar dan peranannya yang utama ialah memilih yang baik dan buruk.

Etika & Akhlak

2. (1986). “Peranan dan keupayaan institusi zakat dalam pembangunan Islam (dari Kontek Singapura).” Kertas kerja di Regional Islamic Convention, anjuran Pusat Islam, Jamiyah Singapura, 24-27 April 1986. 26 hal.

Fiqh Muamalat, Fiqh Ibadat – Zakat

3. (1987). Muslims as financial giants. In Inspiration: 50th Anniversary and Official Opening Madrasah Al-Maarif Al-Islamiah. Singapore: Madrasah Al-Ma’arif Al-Islamiah, p. 134-135.

The first Friday sermon in English at Al-Falah Mosque delivered on 20th Feb 1987. Muslims are advised to fight against our own selfishness and be generous at all time by establishing a central Muslim Welfare Fund to get the maximum benefit.

Fiqh Muamalat

other authors