Muhammad Ma'az Bin Sallim | Pergas Blog

authors

Muhammad Ma’az Bin Sallim

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda, Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir
Sarjana, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM), Kuala Lumpur, Malaysia

Pekerjaan:

Imam Eksekutif, Al-Istighfar

Penulisan

1. (2018, Sep-Dis). Perkongsian Ilmu Habib Umar Bin Muhammad Bin Hafidz tanda-tanda ahli tasawuf. Ar-Risalah 28, hal. 34.

Mengetahui kelebihan yang dianugerahkan ke atas seseorang dan meninggalkan hasad.

Etika & Akhlak

other authors