Muhammad Salleh Bin Abdul Aziz | Pergas Blog

authors

Muhammad Salleh Bin Abdul Aziz

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia

Pekerjaan:

Pengarah Operasi, SimplyIslam.sg.

Penulisan

1. (2018, 23 Nov). Memperingati kemuliaan akhlak keperibadian Nabi. Berita Harian, hal. 9.

Etika & Akhlak

other authors