Muhammad Taha Bin Fadhlullah Suhaimi (1916-1999) | Pergas Blog

authors

Muhammad Taha Bin Fadhlullah Suhaimi (1916-1999)

Latar belakang pendidikan:

Lulusan Institusi Raffles
Lulusan Kolej Al-Attas, Johor, Malaysia
Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir

Pekerjaan:

Mantan Pensyarah, Kolej Ngee Ann
Presiden, Mahkamah Syariah
Pengasas, PERIPENSIS
Pengasas, Murad Travels
Pendakwah, Guru & Penulis
Pemimpin, Aurad Muhammadiyah

Penulisan

1. (19–). Attanaqudhat fil Anajil al-Muaddasah. Cairo: (s.l.).

Percanggahan fakta dalam kitab Injil baru.

Agama Samawi / Perbandingan Agama

2. (19–). Maulid Nabi s.a.w. Tulisan Muhammad Abdullah As-Suhaimi. Terjemahan berzanji dan daiba’i di dalam Bahasa Melayu oleh Md. Taha Suhaimi. Singapura: Persatuan Islam dan Pencak Silat. 9 hal. dan 50 hal.

Doa & Zikir

3. (19–). Maulid barzanji dalam bahasa Melayu. (s.l.)

Doa & Zikir

4. (19–). The miracle of al-Quran. (s.l.)

Al-Quran – Sejarah

5. (19–). Tafsir Yaasin. (s.l.)

Al-Quran – Tafsir

6. (19–). Kitab fiqh. (s.l.)

Fiqh Ibadat

7. (19–). Ilmu usul fiqh. (s.l.)

Usul Fiqh

8. (19–). Kitab puasa.(s.l.)

Fiqh Ibadat

9. (19–). Has the Bible been altered? (s.l.)

Agama Samawi / Perbandingan Agama

10. (19–). Manaqib Syeikh Muhammad bin Abdullah as-Suhaimi. (s.l.)

Asatizah & Ulama – Biografi

11. (19–). Jawapan kepada tuduhan-tuduhan terhadap Aurad Muhammadiyah. (s.l.)

Akidah

12. (19–). Tiada tengkarah mengenai Aurad Muhammadiyah. (s.l.)

Akidah

13. (19–). I’tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. (s.l.)

Akidah

14. (1958). Hukum2 puasa didalam Islam : diterangkan dengan luas serta mudah difaham. Teks dalam aksara Jawi. Singapura: Madrasah Al-Maarif Al-Islamiah, 42 hal.

Fiqh, Ibadat – Puasa

15. (1963). Al-qiraatul ibtidaiyah: juz awal. Singapura: Malaysia Press, 37 hal.

Bahasa & Sastera Arab

16. (197-). Haji dan ‘umrah : rukun Islam yang kelima : diterangkan dengan luas serta mudah difaham. Singapura: Ikhlas Percetakan, 136 hal. Diterbit semula: [1985]. Singapura : Da’wah Percitakan, 136 hal.

Penerangan tentang ibadat haji dan umrah termasuk tawaf, sa’i, melontar jamrah juga beberapa nasihat untuk para jemaah beserta gambar dan peta-peta berkaitan ibadah ini.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

17. (1979). Qadha’ dan qadar: rukun iman yang keenam. Singapura: Solo Enterprise. 60 hal. Diterbit semula: (1982). Singapore: Ikhlas Percetakan, 41 hal.

Menghuraikan masalah Qadak dan Qadar bersandarkan dalil-dalil al-Quran dan hadis agar dapat meningkatkan kefahaman makrifatullah pembaca.

Akidah

18. (1979). Islam, a misunderstood religion. Singapore: Pencak Silat & Islamic Association, 30 p.

Pengetahuan Islam

19. (1980, Jan-Feb). Muhammad foretold in earlier scripture. Part 1. Cahaya, p. 9-14.

In ascertaining the identity of the promised Prophet, Prophet Muhammad S.A.W., other prophecies in the Old Testament are revealed.

Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait

20. (1980, Mei/Ogos). Muhammad foretold in earlier scripture. Part 2. Cahaya, p. 7-11.

Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait

21. (1980, Sep/Okt). Muhammad foretold in earlier scripture. Part 1. Cahaya, p. 12-16.

Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait

22. (1981, Jan/Apr). Muhammad foretold in earlier scripture. Part 3. Cahaya, p. 18-24.

Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait

23. (1981, Mei/Ogos). Muhammad foretold in earlier scripture. Part 2. Cahaya, p. 12-18.

Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait

24. (1981). Bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Singapura: Persatuan Islam dan Pencak Silat Singapura (Peripensis), 49 hal.

Perbincangan mengenai beberapa ayat al-Quran yang membuktikan kebenaran al-Quran. Mukjizatnya menunjukkan kebenaran Nabi s.a.w. sebagai Rasul atau Pesuruh Allah, kerana manusia dan lain-lain makhluk tidak boleh menulis seperti ayat-ayat al-Quran.

Akidah, Al-Quran – Tafsir

25. (1982). Ini-lah do’a yang terlalu besar faidahnya untuk menjauhkan penyakit angin ahmar (iaitu penyakit mati sebahagian badan). Singapore: Ikhlas Percetakan, 12 hal.

Doa mujarab untuk menjauhkan penyakit angin ahmar. Ayat ini diturunkan melalui Jibril a.s. dan Nabi Muhammad s.a.w. Digalakkan membacanya walaupun sekali dalam seumur hidup.

Doa & Zikir

26. (1982). Hukum perkahwinan dalam Islam. Tulisan bersama Sheikh Mohd. Fadhlullah Suhaimi Al-Azhari. Singapura: Ikhlas Percetakan. 68 hal. Diterbit semula: (1990). Hukum perkahwinan dalam Islam / Syeikh Muhammad Fadhlullah Suhaimi ; disusun semula oleh Ustaz Haji Mohd. Taha Suhaimi. Singapura: Peripensis.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

27. (1983). Hakikat syirik. Singapore: Ikhlas Percetakan, 63 hal.

Akidah

28. (1984). Al-Quran menyatakan Baibel sudah berubah : bacalah bukti-buktinya di dalam kitab ini. Cetakan pertama. Singapura: Da’wah Percitakan, 73 hal. Dicetak semula: (Apr 1985, Nov 1985, Apr 1986)

Terjemahan buku Inggeris “Has the Bible been altered?” karangan penulisnya sendiri. Menerangkan perubahan kandungan Bible yang banyak memesongkan akidah sebenar. Berguna sebagai panduan agar kita tidak dipengaruhi oleh pendakwah-pendakwah Kristian.

Agama Samawi / Perbandingan Agama, Akidah

29. (1985, Jan/Apr). Muhammad foretold in earlier scripture. Part 3. Cahaya, p. 6-10.

Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait

30. (1986). Challenges facing Muslims community in a modern society. Regional Islamic Convention, 25-27 Apr 1986, Singapore.

Etika & Akhlak, Masyarakat Melayu/Islam Singapura

31. (1987). Is the Bible reliable? Singapore: Dakwah Printing, 130 p.

A more searching study of the contents of the bible based on the guidance of the Quran, to safeguard our faith and our salvation and to counter in a peaceful way the Christian missionaries’ peaceful propagation.

Agama Samawi / Perbandingan Agama, Akidah

32. (1987). Ilmu tauhid. Cetakan pertama. Singapura: Da’wah Percitakan, 118 hal.

Ilmu yang menerangkan rukun-rukun iman, iaitu perkara-perkara yang wajib dipercayai oleh orang-orang Islam.

Akidah

33. (1990). Sejarah hidup Syeikh Muhammad Suhaimi. Singapura: Peripensis, 116 hal. Diterbit semula: (1994). Singapura: Peripensis, 116 hal.

Biografi ulama terkenal atau kiai Agung (datuk kepada penulis) yang juga merupakan pengasas amalan Aurad Muhammadiyah atau tarikat. Asal usul ajaran dan tarikh penerimaannya dibincangkan.

Asatizah & Ulama – Biografi

34. (1991). Hukum kirim haji (badal haj). Singapura: Peripensis, 8 hal. Diterbit semula: (1995). Singapura: Peripensis, 8 hal.

Huraian pengertian badal haji berdasarkan al-Quran. Tiada dalil mu’tamad yang melarang seseorang mengerjakan lebih daripada satu badal haji di dalam satu musim haji.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

other authors