Muhammad Zahid Bin Md Zin | Pergas Blog

authors

Muhammad Zahid Bin Md Zin

Latar belakang pendidikan:

Lulusan Mujamma’ Shaykh Ahmad Kuftaro (Pengajian
Islam), Abu Nour, Damshik, Syria

Pekerjaan:

Pengasas bersama dan CEO, Muslim Youth Forum SG
Pengasas bersama The Shepherds Group dan
Pinnacle Studio Singapore

Penulisan

1. (2018, Jan-Apr). Perkongsian ilmu Habib Umar bin Muhammad Hafidz. Tandatanda ahli Tasawuf : Jujur. Ar-Risalah 26, hal. 35.

Penjelasan tentang sifat jujur bersandarkan dalil-dalil Al-Quran dan Hadis.

Etika & Akhlak, Tasawuf / Tazkiyyatun Nafs

other authors