Muhd. Islaahuddin Bin Jumat | Pergas Blog

authors

Muhd. Islaahuddin Bin Jumat

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda, Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir

Pekerjaan:

Eksekutif Kanan, Jabatan Dakwah, Persatuan Muhammadiyah

Penulisan

1. (2011, Jan). Kesombongan yang dimaksudkan Islam. Tajdid : Suara Muhammadiyah, hal. 14-16.

Keagungan dan kesombongan adalah milik Allah S.W.T. kerana Dia yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Justeru, tiada seorang pun yang berhak mengongsi dua sifat ini.

Etika & Akhlak

2. (2014, Okt 5). Generasi Muda: harapan untuk agama, bangsa dan negara. Khutbah Aidiladha, Stadium Serangoon, 16 hal.

Al-Quran banyak menerangkan kisah kehebatan generasi muda supaya dijadikan iktibar dan tauladan oleh masyarakat Islam. Generasi muda kini digesa bersemangat untuk berusaha maju selain fokus dalam mendalami Al-Quran.

Etika & Akhlak, Dakwah

other authors